Despre cele 7 spuse ale Lui Hristos de pe Cruce – Sfantul Nicolae Velimirovici

Din scri­so­rile misio­nare ale Sfân­tu­lui Nico­lae Veli­mi­ro­vici (1880–1956)

Despre cele 7 spuse ale lui Hristos de pe Cruce, Sfântul Nicolae Velimirovici

Scri­soa­rea a 28-a – Des­pre cele 7 spuse ale lui Hris­tos de pe Cruce

Aţi vrut să ştiţi înţe­le­sul celor şapte spuse pe care Dom­nul le-a ros­tit de pe cruce. Dar nu sunt limpezi?

Inca-mai-este-loc-la-cruce

Prima: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac ”. Prin aceste cuvinte, Dom­nul a ară­tat în pri­mul rând mila Sa faţă de uci­gaşi, a căror rău­tate nu L-a lăsat nici în chi­nu­rile de pe Cruce; iar în al doi­lea rând a pro­cla­mat de pe vâr­ful stân­cii Gol­go­tei un ade­văr dove­dit, dar nici­o­dată băgat la cap – şi anume: că făcă­to­rii de rele nu ştiu nici­o­dată ce fac. Omorându-l pe cel drept, ei se omoară în fapt pe sine, în vreme ce pe drept îl pro­slă­vesc. Căl­când legea lui Dum­ne­zeu, ei nu văd pia­tra de moară ce se pogoară nevă­zut asu­pra lor ca să îi macine. Batjocorindu-L pe Dum­ne­zeu, ei nu văd cum îşi pres­chimbă pro­pria faţă în bot de ani­mal. îmbă­taţi de rău, ei nici­o­dată nu ştiu ce fac.

A doua: „Ade­vă­rat zic ţie: astăzi vei fi cu Mine în Rai ”. Această spusă a fost îndrep­tată către tâlha­rul care s-a pocăit pe Cruce. Foarte mân­gâi­e­tor cuvânt pen­tru păcă­toşii care se pocă­iesc fie şi în ultima clipă. Milos­ti­vi­rea lui Dum­ne­zeu e negrăit de mare. Dom­nul îşi săvârşeşte misiu­nea şi pe Cruce. Până la ultima suflare, El mân­tu­ieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui.

A treia: „Femeie, iată fiul tău”. Aşa i-a zis Dom­nul sfin­tei Sale Maici, care stă­tea sub Cru­cea iubi­tu­lui ei Fiu răs­tig­nit. Iar apos­to­lu­lui Ioan i-a zis: „iată mama ta”. Cuvin­tele aces­tea arată grija de fiu, pe care ori­cine o dato­rează părinţi­lor. Iată, Cel ce a dat porunca: „să cin­steşti pe tatăl tău şi pe mama ta” împli­neşte El însuşi porunca Sa până în ultima clipă.

A patra: „Dum­ne­zeul Meu, Dum­ne­zeul Meu, de ce M-ai pără­sit?”. Cuvin­tele aces­tea arată pe câtă nepu­tinţă a firii ome­neşti, pe atâta clar­vi­ziune – fiindcă omul este cel care păti­meşte. Aici, însă, sub sufe­rinţa ome­nească se ascunde o taină. Iată, fie şi doar cuvin­tele aces­tea puteau zdrobi ere­zia ce avea să cutre­mure mai târ­ziu Bise­rica şi care învăţa greşit că Dum­ne­zei­rea a păti­mit pe Cruce. Însă Veş­ni­cul Fiu al lui Dum­ne­zeu S-a întru­pat ca om toc­mai pen­tru a putea ca om, cu tru­pul şi cu sufle­tul, în clipa rân­du­ită să păti­mească pen­tru om şi să moară pen­tru om; căci dacă în Hris­tos a păti­mit Dum­ne­zei­rea, înseamnă că Dum­ne­zei­rea a murit în El – iar acest lucru e de necon­ce­put. Adânciţi-vă cât mai mult în aceste mari şi înfri­coşă­toare cuvinte: „Dum­ne­zeul Meu, Dum­ne­zeul Meu, de ce M-ai părăsit?”

A cin­cea: „Mi-e sete”. I se scur­sese sân­gele. De aici setea. Soa­rele care apu­nea îi bătea în faţă, şi una peste alta cu cele­lalte chi­nuri îl ardea cum­plit. Fireşte că Îi era sete. Dar – o, Doamne! – oare chiar Ţi-e sete de apă sau eşti, cumva, înse­tat de dra­goste? Eşti înse­tat ca om sau ca Dum­ne­zeu? Sau şi una şi alta? Iată, legio­na­rul roman Îţi dă bure­tele înmu­iat în oţet. O sin­gură pică­tură de milă pe care ai simţit-o de la oameni în trei cea­suri cât ai fost atâr­nat pe Cruce! Sol­da­tul roman micşo­rează păca­tul lui Pilat – păca­tul împă­ră­ţiei romane – faţă de Tine, fie şi cu oţet. De aceea, Tu vei strica împă­ră­ţia Romei, însă în locul ei vei zidi o împă­ră­ţie nouă.

A şasea: „Părinte, în mâi­nile Tale îmi dau duhul”. Fiul îşi dă duhul în mâi­nile Tată­lui Său. Ca să se ştie că de la Tatăl a venit, nu cu de la Sine putere, cum îl învi­nu­iau evreii. Cuvin­tele aces­tea au fost ros­tite, însă, şi ca să audă şi să pri­ceapă budi­ş­tii, pita­go­reii, ocul­ti­ş­tii şi toţi acei filo­sofi care băs­mu­iesc des­pre sălă­ş­lu­i­rea sufle­te­lor celor morţi în alţi oameni, sau în ani­male, sau în plante, sau în stele şi mine­rale. Lepă­daţi toate aceste fan­te­zii şi pri­viţi înco­tro se îndreaptă duhul Drep­tu­lui mort: „Părinte, în mâi­nile Tale îmi dau duhul”.

A şaptea: „Săvârşitu-s-a”. Aceasta nu înseamnă: „S-a săvârşit viaţa”. Nu; ci înseamnă: „S-a săvârşit misiu­nea răs­cum­pă­ră­rii şi mân­tu­i­rii nea­mu­lui ome­nesc”. Săvârşitu-s-a, şi s-a pece­tluit cu sânge şi moarte pe pământ, lucra­rea cea dum­ne­ze­iască a sin­gu­ru­lui Mesia ade­vă­rat al oame­ni­lor. Săvârşitu-s-a chi­nul, dar viaţa de-abia apare. Săvârşitu-s-a tra­ge­dia, însă nu drama. Urmează ulti­mul, măreţul act: biru­inţa asu­pra morţii, învi­e­rea, slava!

(din Răs­pun­suri la între­bări ale lumii de astăzi, vol. I, Edi­tura Sophia, 2002)

Sursa: http://www.ortodoxism.com/sfaturi-duhovnicesti/despre-cele-7-spuse-ale-lui-hristos-de-pe-cruce-sfantul-nicolae-velimirovici.html

Despre "DUMNEZEU este IUBIRE" Blog Crestin Ortodox-- Cristina David

Ma numar printre cei care Il considera pe Dumnezeu Tatal Ceresc si Creatorul tuturor celor vazute si nevazute. Sufletul nostru este o particica din El iar stradania de o viata trebuie sa fie aceea de a nu Il pierde , de a-L avea mereu langa noi. El este Calea , Adevarul si Viata , dar este si Iubire in sensul cel mai inalt , mai inaltator in nemarginirea ei . Fara Dumnezeu orizontul cunoasterii noastre ar ramane foarte limitat iar sufletul nostru s-ar "pipernici" de tot , ca sa folosesc un cuvant intrebuintat in scrierile sale de Sfantul Ardealului , Parintele Arsenie Boca . Acestea le-am aflat de-a lungul vietii mele in timp ce in repetate randuri m-am simtit ridicata cu multa blandete dupa o cadere in valurile ei gata sa ma inec , ajutata apoi sa imi revin ca sa constat o data in plus, neindoielnica Prezenta Divina prin care nimic nu este imposibil a fi atins de cel care crede in El , daca Domnul Voieste stiind ca este spre Binele lui si nu spre pierzania sufletului. In mintea si intentia mea paginile care vor forma acest mijloc de comunicare usor si lesne de accesat vor incerca sa prezinte cititorilor sfaturi de mare folos duhovnicesc desprinse din scrierile sau spusele marilor sfinti parinti si daruitilor duhovnici ai lumii crestin ortodoxe.
Acest articol a fost publicat în Citate din Sfanta Scriptura, Cuvinte de invatatura, Rastignirea Domnului Iisus Hristos, Sfantul Nicolae Velimirovici și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Despre cele 7 spuse ale Lui Hristos de pe Cruce – Sfantul Nicolae Velimirovici

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s